• Karolina Wincewicz Karolina Wincewicz Z wykształcenia jestem psychologiem oraz filologiem klasycznym. Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w SWPS. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu diagnozy psychologicznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w IPiN, Plaza Detox w Szpitalu Praskim, MSWiA w Otwocku, Szpitalu Nowowiejskim oraz w Instytucie Psychologii Zdrowia pracując w e-poradni. Moim głównym obszarem zainteresowań są osobowość oraz zaburzenia afektywne. Swoją pracę terapeutyczną opieram głównie na podejściu poznawczo-behawioralnym, ale staram się mieć otwarty umysł i nie zamykać się na inne podejścia. Pracuję pod superwizją
  • Paulina Stolorz Paulina Stolorz Psychoterapeuta, mgr psychologii klinicznej, ukończyła cykl szkoleń w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doświadczenie kliniczne m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych w Mazowieckim Centrum Neurologii i Rehabilitacji. Prowadzi projekt badawczy nad wpływem czynników psychicznych na rozwój astmy oskrzelowej. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychosomatycznych. Prowadzi terapię zaburzeń depresyjnych, lękowych, a także wspierającą u pacjentów chorych somatycznie. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty z profilaktyki stresu oraz zaburzeń psychosomatycznych. W pracy terapeutycznej wykorzystuje elementy różnych nurtów psychoterapeutycznych, głównie szkoły poznawczo-behawioralnej i humanistycznej.
  • Agata Dziurska Agata Dziurska Jestem absolwentką psychologii UW, skończyłam specjalizację psychoterapia. Mam doświadczenie terapeutyczne w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, które zdobywałam m.in. w Fundacji Dzieci Niczyje, Szpitalu Nowowiejskim, Wojskowym Instytucie Medycznym. Obecnie jestem członkiem zespołu terapeutycznego w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW. Pracuję w krótkoterminowym podejściu strategicznym, skoncentrowanym na rozwiązaniu problemu. W ośrodku, we współpracy z Wydziałem Psychologii UW prowadzę także badania naukowe nad skutecznością procesu psychoterapii. Pracuję pod superwizją.
  • Ewa Długoszewska Ewa Długoszewska Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie podyplomowych studiów z logopedii. Doświadczenie zdobywała w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. W In+24 || Pomoc Psychologiczna zajmuje się diagnostyką i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom. Prowadzi również warsztaty dla dzieci i rodziców.